KFC Linda Olen start met ProSoccerData

Onze club heeft beslist om vanaf het seizoen 2022-2023 met het platform ProSoccerData van start te gaan.

In eerste fase wordt dit uitgerold voor ledenbeheer, administratie en planning van wedstrijden, trainingen en activiteiten en alle communicatie daarrond. Zo wil onze club inzetten op transparantie over alle teams heen en een uniforme werking garanderen. Op de infoavond van de jeugdspelers eerder deze week werd het gebruik hiervan uit de doeken gedaan. De ouders en spelers kregen ook een introductiemail met de nodige uitleg voor het activeren van hun account. In het platform zelf beschikken ze ook over de handleidingen om de tool én de mobiele app optimaal te kunnen gebruiken.

Na evaluatie van de tool zal er gekeken worden welke investeringen nodig zijn om de gewenste uitbreidingen hierop te kunnen activeren.

ProSoccerData (PSD) zal gebruikt worden voor:

  • de planning en de kalender van alle sportieve activiteiten, zoals training, wedstrijden, tornooien, ...
  • de planning van alle clubactiviteiten (vergaderingen, eetdagen, kerstfeest, …)
  • administratieve opvolging van spelers, zoals bvb aanwezigheid op trainingen, feedback van trainer
  • administratieve opvolging voor trainers (inhoud trainingen, opvolgen van afwezigheden, wedstrijdvoorbereidingen, ...
  • Algemene administratie van leden en clubmedewerkers
  • Communicatie tussen de trainer en de spelers.
  • Communicatie van de club uit naar trainers, spelers, ouders, clubmedewerkers

Onze clubadministrator van ProSoccerData kan gecontacteerd worden vanuit het platform zelf, bij vragen of problemen. Hij kan ook gecontacteerd worden via e-mail op het adres psd@kfclindaolen.be